Son Paylaşım

Marketinq strategiyasının planlaşdırılması


Bir şirkətin qarşısına qoyduğu məqsədə çatmaq üçün önəmli nüanslardan biri, marketinq strategiyasının doğru bir şəkildə planlanmasıdır. Biz marketinq strategiyasının hazırlanmasına 3 əsas səviyyədə baxa bilərik:
 1. Baza strategiyasının yaradılması;
 2. Şirkətin rəqabətli mövqeləşdirilməsi,
 3. Straregiyanın tətbiqi;
Marketinq strategiyasının planlaşdırılmasıMarketinq planı hazırlanmasındakı əsas məqsəd, müəyyənləşdirdiyiniz hədəfləriniz istiqamətində məhsul və ya xidmətinizin rəqabətə tab gətirməsini və satılmasını təmin etməkdir. Səmərəli bir marketinq strategiyası hazırlayarkən aşağıdakı nüanslara diqqət etmək lazımdır:
 • Müştərilər;
 • Rəqiblər;
 • Texnologiya;
 • Sektorun mövcud vəziyyəti;
 • Sektorun inkişaf potensialı;
 • Dövlətin yeritdiyi siyasət;
 • İqtisadi dəyişən faktorlar;
 • Şirkət daxili faktorlar;

Marketinq strategiyası hazırlayarkən hər şeydən əvvəl, şirkətin hal-hazırdaki vəziyyətini, müştəri bazanızı və sektorun böyüklüyünü göstərən ümumi bir analiz edilməlidir. Bu analizin məqsədi, məhsullarınızın sektorda hansı mövqədə olduğunu müəyyənləşdirmək və eyni zamanda şirkətin performansına müsbət mənada təsir göstərəcək ən doğru strategiyanı seçməkdir. Şirkətin daxili və xarici mühitini, müştəriləri, rəqibləri və ümumi olaraq iş mühitini anlmaq üçün bir neçə analiz metodu istifadə olunur. Bunlardan bəzilərini aşağıdakı şəkildə sadalamaq olar:
 1. 5C Analizi
 2. SWOT Analizi
 3.  Porter’in 5 Güc Analizi

Ümumi olaraq götürdüyümüz zaman, analiz, 5 başlıq altında hazırlanmalıdır:

1.Şirkət analizi – Şirkətin qısa və uzun müddətli məqsədlərini bilmək üçün, əvvəlcə aşağıdakı nüanslar dəyərləndirilməlidir:
 • Şirkətin missiası və vizyonu;
 • Şirkət içi mühitin analiz edilməsi;
 • Şirkətin güclü və zəif tərəfləri;
 • Şirkətin təxmini bazar payı;

2. Müştəri bazanızın böyüklüyünü təxmin edin:
 • Müştəri bazanızın demoqrafik xüsusiyyətləri (yaş,cinsiyyət,sosial vəziyyəti və s.);
 • Dəyər yaradan faktorlar (məhsul və ya xidmətləriniz müştəri bazanıza hansı dəyərləri təmin edir?);
 • Müştəri məmnuniyyəti (hansı müştəriləriniz məmnundur, hansıları məmnun deyil, məmnuniyyətsizliyin əsas səbəbləri nələrdir, məmnuniyyəti artırmaq üçün hansı addımlar atılacaq);

3. Rəqib analizi – Bazarda olan oyunçuların hamısı yaxşı analiz olunmalıdır:
 • Rəqiblərin güclü tərəfləri (Rəqiblərin sizdən və ya digərlərindən üstün olduğu xüsusiyyətlər hansılardır?Niyə bu xüsusiyyətlərdə çox güclüdürlər?);
 • Rəqiblərin zəif tərəfləri (Rəqiblərin sizdən və ya digərlərində zəif oldu xüsusiyyətlər hansılardır?Niyə bu xüsusiyyətlərdə belə zəifdirlər? Bu zəiflikləri necə fürsətə çevirib ən yaxşı şəkildə dəyərləndirmək olar);
 • Bazar payları (Rəqiblərin sizin olduğunuz və ya sizin hələ olmadığınız bazarlardakı payları nə qədərdir);

4. Ümumi mühit analizi:
 • Siyası mühit (Məshulların satışı ilə əlaqəli hər hansı bir problem varmı?);
 • İqtisadi mühit (Xarici və daxili bazardakı iqtisadi göstəricilər necədir?);
 • İctimai və mədəni mühit (Marketinq strategiyaları hazırlayarkən giriləcək bazarda hədəflənən müştərilərin xüsusiyyətlərini bilmək çox önəmlidir. Bunun hər şeydən əvvəl kiçik nöqtəsinə qədər araşdırılması böyük əhəmiyyət daşıyır. Bunlardan ən önəmlisi, insanların nəyə daha çox dəyər verdiklərinin bilinməsidir. Yenə bu çərçivədən baxdığımızda insanların mədəni vərdişlərinin araşıdırlması və öyrənilməsi lazımdır);
 • Texnologiya mühiti (Məhsullarımızda müasir texnologiyalar nə qədər istifadə olunur?Texnologiyanı ümumi bazara baxdığımız zaman, nə qədər effektiv istifadə edirik?);

5.SWOT analizi:                                                               
 1. Şirkətin güclü tərəfləri (Sizin rəqiblərinizə görə ən yaxşı olmağınızı təmin edən xüsusiyyətləriniz hansılardır?);
 2. Şirkətin zəif tərəfləri (Rəqiblərinizə görə sizi geridə saxlayan xüsusiyyətləriniz hansılardır?);
 3. Fürsətlər (Güclü tərəflərinizdən ən yaxşı bir şəkildə necə faydalana bilərsiniz? Nələri fürsətə çevirmək olar?);
 4. Təhlükələr (Diqqətli olmadğınınz halda, şirkətinizin yox ola bilməsinə səbəb olacaq potensial təhlükələr hansılardır? Hansı problemlər və ya problemlər sizi sektorda çox pis vəziyyətə sala bilər?);

Hazırlanan Marketinq strategiyasının hədəf və məqsələri
aşağıdakı şəkildə olmalıdır,
 • Məqsədləriniz şirkətinizə uyğun və real olmalıdır;
 • Məqsədləriniz şirkətə aid bütün resurslardan ən effektiv şəkildə istifadəni təmin etməlidir;
 • Məqsədlərinizə çatmaq üçün göstərdiyiniz səylər, ölçülə bilən olmalıdır;
 • Məqsədləriniz, şəxsi bacarıqlarınızı artırmalıdır;
 • Məqsədləriniz sizi nəyi gözlədiyinizə qərar verməyinizə köməkçi olmalıdır;
 • Məqsədləriniz çalışmaya başlamaq üçün sizi motivasiya etməlidir.

Marketinq strategiyasını dəstəkləyən faktorlar aşağıdakı kimidir.
 1. Marketinq kommunikasiya siyasətini təmin etmək
 2. Marketinq araşdırmaları siyasətini təmin etmək,
 3. Müştəri məmnuniyyəti və müştərilərlə əlaqələr siyasətini təmin etmək.

Bu 3 istiqamətdən öz dəstəyini alan marketinq strategiyası sizin şirkəti ciddi formada irəli aparacaqdır.


About Cavid Abasov

Cavid Abasov
Cavid Abasov Bakalavr olaraq Azerbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Türk Dünyasının İşlətmələr Fakültəsinin Biznesin İdarəsi ixtisasını bitirmişdir. Magistr təhsilini Türkiyənin Kocaəli şəhərində Kocaəli Universitetində İstehsalın İdarəsi və Marketinq ixtisasında davam etdirməkdədir. Çalışdığı şirkətlər: Əmlak.az - Marketing manager, BHB - Marketing and sales manager, Biznesmen.az - Partner and Project Manager, Auto Azerbaijan - Marketing manager.
Məsləhət Görülən Yazılar × +
Blogger
Disqus
Rəy bildirmək üçün seçin!

Hiç yorum yok