Son Paylaşım

Marketinqə giriş: Marketinq qarışığı - Dərs 6

Marketinq qarışığı deyilincə ağla gələn ilk şey 4P'dir. Dünyada marketinq deyilincə ilk ağla gələn ad olan Philip Kotler tərəfindən ədəbiyyata qazandırılan "4P", əslində Məhsul (Product), Qiymət (Price), Paylama (Place), Tutundurma (Promotion) sözlərinin baş hərfidir.

Marketinqə giriş: Marketinq qarışığı - Dərs 6 - Cavid Abasov


Marketinq müştərilərin ehtiyaclarını və istəklərini anlama və bu çərçivədə məhsulların necə hazırlanıb təqdim edilə biləcəyini planlaşdırma fəaliyyətidir. Marketinqin tərifinə baxarkən əvvəl bir məhsul ortaya qoymalıyıq sonra bu məhsulu bazar şərtlərinə görə qiymətləndirməliyik daha sonra istehlakçıya çatdırmalı və son olaraq da bazarda məhsulumuzun  təşviq etməsini təmin etməliyik.

İndiki vaxtda sənaye sektorlarındakı inkişaflar rəqabət mühitini canlandırmışdır. Şirkətlər yalnız lokal deyil qlobal bazarlarda da satış etməyə başlamışdır. Bu müsbət inkişaflar marketinqin əhəmiyyətini daha diqqətə çarpan bu sahədəki peşələrin möhtərəmliyini da artırmışdır.

Məhsul (Product) - Xam məhsulların müxtəlif əməliyyatlardan keçirilərək bir araya gətirilməsi nəticəsində yaradılan yeni bir istifadəyə yaralı və hər hansısa  ehtiyacı qarşılayan məhsuldur.

Qiymət (Price) - İstehsal olunmuş məhsulun bazara və hədəf kütlyə təqdim olunması zamanı düzgün şəkildə qiymətləndirilməsidir.

Paylama (Place) - İstehsal olunmuş məhsulun müxtəlif yerlərdə yerləşən istehlakçılara ən optimal və düzgün formada çatdırmaq üçün məhsulun bazara(lokal və yaxud qlobal) paylanılmasıdır.

Təşviq etmə (Promotion) - İstehsal olunmuş məshulun çox satılması və rəqibdən bir addım öndə olması üçün və əsasəndə istehlakçıda bu məhsula marağın oyadılmasıdır.

Bir çox son kitablarda marketinq qarışığını 7P olaraq ələ alırlar. Yəni qeyd etdiyimiz ünsürlər üzərinə Hədəf kütləsi (People) , Fiziki imkanlar (Physical facilities), Proses (Process) ünsürlərini də gələ bilərik. Bu ünsürlərin 7-sinin də haqqında ətraflı növbəti dərslərimizdə qeyd edəcəyik.

About Cavid Abasov

Cavid Abasov
Cavid Abasov Bakalavr olaraq Azerbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Türk Dünyasının İşlətmələr Fakültəsinin Biznesin İdarəsi ixtisasını bitirmişdir. Magistr təhsilini Türkiyənin Kocaəli şəhərində Kocaəli Universitetində İstehsalın İdarəsi və Marketinq ixtisasında davam etdirməkdədir. Çalışdığı şirkətlər: Əmlak.az - Marketing manager, BHB - Marketing and sales manager, Biznesmen.az - Partner and Project Manager, Auto Azerbaijan - Marketing manager.
Məsləhət Görülən Yazılar × +
Blogger
Disqus
Rəy bildirmək üçün seçin!

Hiç yorum yok